Přeskočit navigaci

Prodej tabákových výrobků

Tabákové výrobky lze prodávat jen na místech a způsobem stanoveným zákonem.

Nedostatky: Zákonná regulace prodeje tabákových výrobků je velmi nejasná, což umožňuje její obcházení.

Je zakázáno prodat nebo jinak obstarat tabákový výrobek osobě mladší 18 let.

Nedostatky: Tento zákaz je široce a systematicky porušován. Osoby mladší 18 let jsou z hlediska tabákového průmyslu nejlukrativnější a nejzranitelnější skupinou.

Za ochranu zdraví nezletilého dítěte odpovídají jeho rodiče. Pokud rodiče povinnost neplní, nastupuje činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

právní forma číslo datum přijetí název a znění
mezinárodní právo
mezinárodní smlouva
21. 5. 2003 Rámcová úmluva o kontrole tabáku
prováděcí pokyny
2008 Pokyny týkající se tabákové reklamy, propagace a sponzorství provádějící čl. 13 FCTC
české právo
zákon č. 353/2003 Sb. 26. 9. 2003 o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 379/2005 Sb. 19. 8. 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz