Přeskočit navigaci

Reklama na tabákové výrobky

Reklama, propagace a sponzorství související s tabákovými výrobky jsou zakázány. Propagací tabákových výrobků je i propagace samotného kouření bez propagace konkrétní značky tabákových výrobků.

Nedostatky: Komplexní zákaz požadovaný Rámcovou úmluvou Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku není naplněn. Zákonné výjimky jako např. reklama na tabákové výrobky ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků jsou zneužívány k širokému obcházení zákazu.
Problematickou otázkou je určení, co je tabáková reklama a propagace (např. kouření ve filmech atd.). Pokud se nepodaří prokázat, že prezentace kouření byla zaplacena, bude kryta svobodou slova. Pořady obsahující prezentaci kouření by však neměly být vysílány v době od 6 do 22 hodin, aby nemohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

právní forma číslo datum přijetí název a znění
mezinárodní právo
mezinárodní smlouva
21. 5. 2003 Rámcová úmluva o kontrole tabáku
prováděcí pokyny
2008 Pokyny týkající se tabákové reklamy, propagace a sponzorství provádějící čl. 13 FCTC
unijní právo
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES 26. 5. 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU 10. 3. 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)
české právo
zákon č. 40/1995 Sb. 9. 2. 1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 231/2001 Sb. 17. 5. 2001 o rozhlasovém a televizním vysílání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 132/2010 Sb. 13. 4. 2010 o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz