Přeskočit navigaci

Výroba tabákových výrobků

K výrobě tabákových výrobků se smějí používat pouze látky a jejich přípustné množství stanovené vyhláškou. Tabákové výrobky uváděné do oběhu nesmějí obsahovat látky stanovené vyhláškou.

Nedostatky: Z výsledné toxické směsi o více než 4 000 plynných složek a částic včetně 69 známých karcinogenů a mnoha jedovatých látek je u cigaret sledován obsah pouze tří složek: dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého.

Jedna cigareta smí obsahovat nejvýše 10 mg dehtu, 1 mg nikotinu a 10 mg oxidu uhelnatého. Informace o těchto údajích musí být vytištěna na jedné straně balíčku cigaret a pokrývat nejméně 10 % této strany.

Nejméně 30 % hlavní strany balení tabáku musí pokrývat tzv. obecné varování („Kouření může zabíjet.“). Nejméně 40 % protější strany balení tabáku musí pokrývat tzv. další varování (střídá se 14 variant).

Nedostatky: Není využito tzv. kombinované varování s fotografiemi, není využita možnost odkazu na konkrétní odbornou pomoc. Atraktivní design balení tabáku lze překonat jednotným balením.

Zakázány jsou jakékoli znaky naznačující, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než jiné (např. označení „light“ nebo „low-tar“).

právní forma číslo datum přijetí název a znění
mezinárodní právo
mezinárodní smlouva
21. 5. 2003 Rámcová úmluva o kontrole tabáku
prováděcí pokyny
2008 Pokyny týkající se balení a značení tabákových výrobků provádějící čl. 11 FCTC
prováděcí pokyny
2010 Částečné pokyny týkající se regulace složení tabákových výrobků a regulace zveřejnění informací o tabákových výrobcích provádějící čl. 9 a 10 FCTC
unijní právo
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES 5. 6. 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009
rozhodnutí Komise 2003/641/ES 5. 9. 2003 o používání barevných fotografií nebo jiných ilustrací jako zdravotních varování na baleních tabákových výrobků
rozhodnutí Komise K (2005) 1452 26. 5. 2005 o elektronické knihovně vybraných zdrojových dokumentů, ve znění rozhodnutí Komise K (2006) 1502
české právo
zákon č. 110/1997 Sb. 24. 4. 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 344/2003 Sb. 30. 9. 2003 kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 113/2005 Sb. 4. 3. 2005 kterou se stanoví způsob označování potravin a tabákových výrobků

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz