Přeskočit navigaci

Zdanění tabákových výrobků

Tabákové výrobky podléhají dani z přidané hodnoty (20 %) a spotřební dani.

Spotřební daň doutníků a cigarillos činí 1,15 Kč/kus (od 1. 1. 2012 se zvedá na 1,25 Kč/kus), u tabáku ke kouření 1 340,00 Kč/kg (od 1. 1. 2012 se zvedá na 1 400,00 Kč/kg).

Spotřební daň u cigaret tvoří součet její procentní části (28 % z ceny) a pevné části (1,07 Kč/kus, od 1. 1. 2012 se zvedá na 1,12 Kč/kus). Minimální daň je 2,01 Kč/kus (od 1. 1. 2012 se zvedá na 2,10 Kč/kus).

Nedostatky: Ani bezprecedentní míra zdanění (v součtu až 86 % z ceny) nezdražila tabákové výrobky natolik, aby byli kuřáci dostatečně finančně motivováni přestat. Daňové výnosy jsou neúčelovým příjmem státního rozpočtu; prevenci a mírnění škod způsobených kouřením stát zcela zanedbává. Uvažování v krátkodobém a úzkém horizontu státního rozpočtu je důvodem, proč většina politiků kouření nechce omezit (stát krátkodobě „vydělává“ na úkor zdraví společnosti; přitom zdravější společnost je klíčem k dlouhodobě vyšším příjmům státu).

Daň je placena pomocí tzv. tabákových nálepek. Na nich je uvedena jednotná maloobchodní cena tabákového výrobku.

právní forma číslo datum přijetí název a znění
mezinárodní právo
mezinárodní smlouva
21. 5. 2003 Rámcová úmluva o kontrole tabáku
unijní právo
nařízení Rady 1186/2009 16. 11. 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla, v konsolidovaném znění
směrnice Rady 92/79/EHS 19. 10. 1992 o sbližování daní z cigaret
směrnice Rady 92/80/EHS 19. 10. 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret
směrnice Rady 95/59/ES 27. 11. 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků
směrnice Rady 1999/81/ES 29. 7. 1999 kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků
směrnice Rady 2002/10/ES 12. 2. 2002 kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků
směrnice Rady 2007/74/ES 20. 12. 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně
směrnice Rady 2008/118/ES 16. 12. 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS
směrnice Rady 2010/12/EU 16. 2. 2010 kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES
české právo
zákon č. 526/1990 Sb. 27. 11. 1990 o cenách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 353/2003 Sb. 26. 9. 2003 o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 235/2004 Sb. 1. 4. 2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška Ministerstva financí č. 275/2005 Sb. 1. 7. 2005 kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz