SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Aktuality a odborné novinky

Jedním z hlavních cílů SLZT je motivace všech pracovníků ve zdravotnictví, aby se zajímali o kouření svých pacientů/klientů a aby léčba závislosti na tabáku byla standardní součástí běžné denní praxe všech klinických oborů.