SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Purkyňka Psychiatrické společnosti ČLS JEP 7. 6. - prezentace

Program VĚDECKÁ SCHŮZE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, zde

Prezentace Odvykání kouření a anhedonie: Co s tím? MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., zde

Prezentace Kouření u psychiatricky nemocných a co s tím? Doc. MUDr. Lucie Kališová, PhD, zde 

Prezentace Doporučené postupy léčby závislosti na tabáku, prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., zde

Prezentace Psychiatrická komorbidita pacinetů centra pro závislé na tabáku a možnosti intervence během hospitalizace, MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., zde