SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Prezentace z 20. konference Tabák a zdraví

Termín konference 6.11.2019

Prezentace

  1. Kouření a socioekonomický status
  2. Kontrola ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems) v ČR a EU
  3. ABC O EC ABC ABOUT E
  4. Prezentace Heated Tobacco Products jako zdravého a aspirativního životního stylu
  5. Kouření a imunita
  6. KontrolaENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems) v ČR a EU
  7. Mýty tabákového průmyslu
  8. Někuřácká ÚVN
  9. Přínos různých psychoterapeutických směrů pro léčbu závislosti na tabáku
  10. Ritchy Safety Uniqueness