Přeskočit navigaci

Odborné akce sester

11.6.2009 - II. konference Role sester v léčbě závislosti na tabáku

11.6.2009 - II. konference Role sester v léčbě závislosti na tabáku

                               II. Konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

                         Role sester v léčbě závislosti na tabáku

Ústřední vojenská nemocnice Praha ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku

Datum konání: 11.6.2009

Místo konání: kongresové centrum, Ústřední vojenská nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Poplatek: 300,-

Kreditní hodnota akce: 4 body pasivní účast, 10 bodů aktivní účast, 5 bodů spoluautor

Přihlášky na: www.uvn.cz

Program:

 

8:00 – 9:00hod.                      registrace

9:00 – 9:10hod.                      úvod – Bc. Lenka Gutová, MBA, ÚVN Praha

                                               MUDr. Eva Králíková, CSc., 1.LF UK a VFN Praha a SLZT

Úvodní blok

9:15 – 9:25hod.                      Kouření a ÚVN – jeden rok po první konferenci

                                               sester, PhDr. Jana Koblihová, ÚVN Praha

 

 

I. blok

9:30 – 10:00hod.                    Léčba závislosti na tabáku: lékař a sestra,

                                               MUDr. Eva Králíková, CSc., 1.LF UK a VFN Praha a SLZT

10:00 – 10:30hod.                  Motivace nemotivovaných kuřáků a psychologická intervence,

                                               MUDr. Lenka Štěpánková, Centrum pro závislé na tabáku

                                               III. Interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha, SLZT

10:30 – 10:45hod.                  Přestávka na kávu

 

 

II. blok

10:45 – 11:00hod.                  Je zdravotník propagátorem nekouření na

                                               pneumologickém pracovišti? – výzkum,

                                               Mgr. Jana Zelenková, Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole 

11:00 – 11:15hod.                  Pacient s chronickou bronchitidou v CLZT, Vladislava Felbrová,

                                               Centrum pro závislé na tabáku III. Interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha

11:15 – 11:25hod.                  Měření oxidu uhelnatého ve výdechu pomocí Smokelyzeru,

                                               Stanislava Kulovaná, Centrum pro závislé na tabáku

                                               III. Interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha

11:25 – 11:40hod.                  Pasivní kouření, Alexandra Kmeťová, 1.LF UK, Praha

11:40 – 12:30hod.                  Přestávka na oběd

 

III. blok

12:30 – 12:50hod.                  Jak kouření poškozuje kardiovaskulární systém?, MUDr. Michal Vrablík, PhD.,

                                               Centrum preventivní kardiologie, III. Interní kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

12:50 – 13:10hod.                                  Odvykání kouření ve vztahu k dalším rizikovým faktorům aterosklerózy, Adéla Vilánková, Dis., Centrum

preventivní kardiologie, III. Interní kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

 

IV. blok                 

13:10 – 13:40hod.                                Linka pro odvykání kouření – pomoc pro odvykající pacienty i pro zdravotníky, Česká koalice proti

tabáku, MUDr. Kateřina Langrová, Česká koalice proti tabáku

13:40 – 13:50hod.                  Linka pro odvykání kouření – jak funguje v ČR a kdo jsou její klienti, Michal Vojta, Česká koalice proti

tabáku

 

V. blok

13:50 – 14:00hod.                  Plány týkající se aktivit sester v léčbě závislosti na tabáku, SestraFest 2009, Kateřina Malá, ÚVN Praha a

SLZT

14:00 – 14:15hod.                  Panelová diskuse

14:15 – 14:25hod.                  Závěrečná shrnutí, ukončení konference, MUDr. Eva Králíková, CSc., 1.LF UK a VFN Praha a SLZT


Archiv starších novinek

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz