SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Sesterská sekce

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) je organizace, která sdružuje nejen lékaře, ale též sestry. Závislost na tabáku je nemoc, která je klasifikována jako samostatná diagnóza (F17) a jako každá jiná nemoc potřebuje kromě prevence i léčbu.